Konst

 

Vi är stolta över att kunna presentera diversifierad och inspirerande konst från Onoma -artister i våra hotellutrymmen.

 

Onoma är ett konstsamhälle som verkar i Fiskars Bruk och samlar områdets begåvade konstnärer. Vår utställning ger våra besökare möjlighet att utforska den lokala konstens rikedom och skaffa unika konstverk.

 

Verken är också till salu, så du kan ta med dig ett stycke av Fiskars konstsamfunds kreativitet och skönhet. Mer information om varje verk finns i QR-koderna bredvid verken. Genom att skanna koden med din smartphone, kan du läsa mer om verket.

 

Välkommen att beundra fantastiska verk av lokala konstnärer från Onoma-konstkollektivet på The Torby hotell! 

 

Konstnärer

Föregående
Nästa

Daniel Enckell

Daniel Enckell är en bildkonstnär vars verk är symboliska. I sin konst använder han, förutom den abstraherade miljön, även formen av den konkreta mänskliga figuren.

 

Enckells konstnärliga uttryck är en proklamation för en jämställd människa och mänsklighet. Varje människa är som mest äkta vid födseln; uppriktig, naken och öppen. Han värnar om det primitiva sinnesstämningen även när han skapar konst, och hans uttrycksspråk är på intet sätt sentimentalt utan fritt och gränsöverskridande för olika konstformer.

Föregående
Nästa

Saara Paatero-Burtsov

Saara Paatero-Burtsov är en finsk keramikkonstnär och guldsmed. Som inspirationskälla för Paatero-Burtsovs keramiska plattor har fungerat textur på väggytan av Fiskars Bruks slaggstensbyggnader, deras intressanta yta som får en att söka efter innebörder under ytan, som en historisk dimension.

 

Fotografierna tagna av Risto Paatero reflekterar över hur platsens ande, genius loci, förändras när årstiderna skiftar. Fotografierna återspeglas på Saara Paatero-Burtsovs keramiska plattor. Dialogen mellan verken - både faderns och dotterns - strävar efter att uttrycka platsens stämning, Fiskars genius loci - dess speciella karaktär och identitet.

SV