Samhällsansvaret

 

På The Torby är vi engagerade i att göra vår del för en hållbar framtid.

Vi är engagerade i att stödja lokalsamhället, minimera negativa påverkan på naturmiljön och främja jämlikhet och tillgänglighet.

 

 

 

Ekologiskt ansvarstagande

Utveckling av året-runt turism är ett sätt genom vilket vi påverkar klimatförändringen och anpassningen till den. Vi strävar efter att minska avfallsmängden samt energi- och vattenförbrukningen, minimera negativa effekter på naturmiljön, använda miljömärkta produkter och material samt övervaka vår koldioxidavtryck.

 

Vi använder endast förnybara energikällor. Vi tar hänsyn till energi- och vattenförbrukningsminskning med hjälp av bland annat energieffektiva kranar, datordriven uppvärmning och energieffektiv belysning.

 

Vi är engagerade i att använda återvunna eller återanvända möbler när det är möjligt för att minska användningen av nya material och mängden avfall.

Ekonomiskt ansvarstagande

Vi åtar oss att kontinuerligt utveckla vår verksamhet på ett ekonomiskt hållbart sätt.

 

Vi strävar efter att använda våra ekonomiska resurser på ett sätt som främjar miljömässig och social hållbarhet samt säkerställer vår affärsverksamhets ekonomiska lönsamhet på lång sikt. Detta inkluderar vårt åtagande för jämlik behandling av alla våra intressenter.

Sociologiskt ansvarstagande

På The Torby strävar vi efter att förbättra besökarupplevelsen, värdesätta det lokala samhället, främja tillgänglighet och jämlikhet samt kommunicera vårt ansvarsfulla arbete till våra kunder. Ett av våra huvudprinciper är att skapa den bästa möjliga upplevelsen för våra  gäster genom samarbete med lokala företag.

Certifikat

 

Sustainable Travel Finland -märket underlättar för turistbranschen och resenärer att identifiera en turismföretag och destination som tar hållbar utveckling på allvar. Märket tilldelas endast de företag och destinationer som har genomgått hela Sustainable Travel Finland-programmet och uppfyller kriterierna.

 

Green Key är världens ledande miljömärkning för turism. Det finns redan mer än 3 700 Green Key-certifierade destinationer i totalt 60 olika länder.

 

We Speak Gay är en gemenskap av regnbågsvänliga företag och evenemang. Vi arbetar mot rasism, homofobi, transfobi och alla former av diskriminering.

 

SV